پرتال معرفی پایگاه های اطلاعاتی این وب سایت با هدف آشنا ساختن اساتید، پژوهشگران و دانشجویان رشته های مختلف به ویژه دانشجویان کتابداری با مبحث مهم پایگاه های اطلاعاتی راه اندازی شده است؛ چرا که امروزه این افراد در دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و کتابخانه ها برای تأمین مقالات و مطالب مورد نیاز برای تحقیقات خود نیاز دارند تا اولاً این پایگاه‌ها را بشناسند و ثانیاً چگونگی استفاده یا جستجو در آن‌ها را بدانند. مسلماً شما عزیزان با ارائه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده‌تان می‌توانید در راستای بهبود و ارتقاء هر چه بیشتر و بهتر این وب سایت به بنده کمک نمایید. http://databases-portal.mihanblog.com 2018-03-19T15:37:58+01:00 text/html 2016-05-03T09:05:36+01:00 databases-portal.mihanblog.com امیر رمضانی راهنمای مجلات دسترسی آزاد (DOAJ) http://databases-portal.mihanblog.com/post/422 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><img src="http://s7.picofile.com/file/8249814692/Capture.JPG" alt="" height="190" hspace="0" vspace="0" width="461" align="bottom" border="0"></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><div style="text-align: justify;"><font size="2">فایل آموزشی «</font><a href="http://www.doaj.org" target="_blank" title=""><b><font size="2">راهنمای مجلات دسترسی آزاد</font></b></a><font size="2">» را از طریق لینک زیر دانلود کنید:</font></div><div style="font-size: small; text-align: justify;"><br></div></font><div align="center"><a href="http://s6.picofile.com/file/8249814650/DOAJ.pdf.html" target="_blank" title=""><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000">دانلود فایل</font></b></a></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2016-04-30T16:13:55+01:00 databases-portal.mihanblog.com امیر رمضانی آشنایی با موتور جستجوی داک‌داک‌گو http://databases-portal.mihanblog.com/post/421 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><img src="http://s7.picofile.com/file/8249445376/DuckDuckGo.png" alt="" height="264" hspace="0" vspace="0" width="460" align="bottom" border="0"></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="2"><br><div style="text-align: justify;"><font size="2">فایل آموزشی «آشنایی با موتور جستجوی&nbsp;</font><a href="https://duckduckgo.com" target="_blank" title="" style="font-size: 11px;"><font size="2"><b>داک‌داک‌گو</b></font></a><font size="2">» را از طریق لینک زیر دانلود کنید:</font></div></font><font size="2"><div style="text-align: justify;"><br></div></font></font><div align="center"><a href="http://s7.picofile.com/file/8249445242/DuckDuckGo.pdf.html" target="_blank" title=""><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000">دانلود فایل</font></b></a></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2016-04-21T13:25:38+01:00 databases-portal.mihanblog.com امیر رمضانی نرم افزار آندروید اطلاعات دارویی دارویاب http://databases-portal.mihanblog.com/post/420 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8248149926/DarooYabLOGO.JPG" alt=""></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: justify;">فایل آشنایی با «نرم افزار آندروید اطلاعات دارویی دارویاب» را از طریق لینک زیر دانلود کنید:</div></font><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8248149842/Darooyab.pdf.html" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000"><b>دانلود فایل</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">همچنین، می توانید فایل نصبی نرم افزار را از لینک زیر دریافت نمایید:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8248149192/Darooyab.apk.html" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000"><b>دانلود نرم افزار</b></font></a></div> text/html 2016-04-15T15:20:10+01:00 databases-portal.mihanblog.com امیر رمضانی 12 موتور جستجوگر برتر جایگزین گوگل http://databases-portal.mihanblog.com/post/419 <div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">«12 موتور جستجوگر برتر جایگزین گوگل» را در لینک زیر ببینید:</font></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://beroozresani.com/2-uncategorised/2968" target="_blank" title=""><font size="3" color="#ff0000"><b>http://beroozresani.com/2-uncategorised/2968</b></font></a></div> text/html 2016-04-14T12:42:48+01:00 databases-portal.mihanblog.com امیر رمضانی آشنایی با جویشگر علمی فارسی علم‌نت http://databases-portal.mihanblog.com/post/418 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://elmnet.ir/Content/img/logo-elmnet.png" alt=""></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: justify;"><font size="2">فایل آموزشی «آشنایی با جویشگر علمی فارسی&nbsp;</font><a href="http://elmnet.ir/" target="_blank" title=""><b><font size="2">علم‌نت</font></b></a><font size="2">» را از لینک زیر دانلود کنید:</font></div></font><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8247181642/ElmNet_ir.pdf.html" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000"><b>دانلود فایل</b></font></a></div> text/html 2016-03-30T09:11:32+01:00 databases-portal.mihanblog.com امیر رمضانی راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتى Oxford Journals http://databases-portal.mihanblog.com/post/417 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">فایل آموزشی «راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتى Oxford Journals» را از لینک زیر دانلود کنید:</span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8245217526/Oxford_Journals.pdf.html" target="_blank" title=""><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000"><b>دانلود فایل</b></font></div></a></div> text/html 2016-03-29T13:20:50+01:00 databases-portal.mihanblog.com امیر رمضانی نکات کاربردی در جستجوی گوگل http://databases-portal.mihanblog.com/post/416 <div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">«نکات کاربردی در جستجوی گوگل» را در لینک زیر ببینید:</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://roozegaran.com/2016/03/17/2744" target="_blank" title=""><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b>http://roozegaran.com/2016/03/17/2744</b></font></a></div> text/html 2016-03-28T06:45:09+01:00 databases-portal.mihanblog.com امیر رمضانی سامانه های ایجاد پروفایل علمی در محیط وب http://databases-portal.mihanblog.com/post/415 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">فایل کارگاه آموزشی «سامانه های ایجاد پروفایل علمی در مجیط وب» را از لینک زیر دانلود کنید:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8244961568/Websites_for_Creating_Scholarly_Profile_on_the_Web.pdf.html" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000"><b>دانلود فایل</b></font></a></div> text/html 2016-03-26T22:08:28+01:00 databases-portal.mihanblog.com امیر رمضانی راه‌اندازی کتابخانه دیجیتالی سازمان ملل متحد http://databases-portal.mihanblog.com/post/414 <a href="http://www.un-ilibrary.org/" target="_blank" title=""><p style="text-align: center; margin: 1.5em 0px; padding: 0px; line-height: 23.4px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.un-ilibrary.org/content/images/logo_unp.png" alt=""></p><p style="text-align: justify; margin: 1.5em 0px; padding: 0px; line-height: 23.4px;"></p></a><p style="text-align: justify; margin: 1.5em 0px; padding: 0px; line-height: 23.4px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="line-height: 23.4px;">انتشارات ملل متحد کتابخانه دیجیتالی سازمان ملل متحد&nbsp;</font><span style="line-height: 23.4px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">(</span><a href="http://www.un-ilibrary.org" target="_blank" title="" style="line-height: 23.4px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000" size="2"><b>http://un-ilibrary.org</b></font></a><span style="line-height: 23.4px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">)</span><span style="line-height: 23.4px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;را راه‌اندازی کرد.</span></p><p style="text-align: justify; margin: 1.5em 0px; padding: 0px; line-height: 23.4px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 23.4px;">به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، این کتابخانه نخستین بستر جهانی جامع برای جست‌وجو، پایش و اشاعه مطالب دیجیتالی است که سازمان ملل متحد تولید می‌کند.</span></p><p style="margin: 1.5em 0px; padding: 0px; line-height: 23.4px; text-align: right;"></p><p style="text-align: justify; margin: 1.5em 0px; padding: 0px; line-height: 23.4px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کتابخانه دیجیتالی سازمان ملل متحد برای دسترسی یکدست به اطلاعات و دانش که به وسیله دبیرخانه، صندوق‌ها و برنامه‌های ملل متحد تهیه می‌شوند، از نیمه فوریه سال جاری میلادی به صورت آنلاین در اختیار کتابداران، اطلاع‌رسانان، پژوهشگران، سیاست‌گذاران و عامه مردم قرار داده شده است.</font></p><p style="margin: 1.5em 0px; padding: 0px; line-height: 23.4px; text-align: right;"></p><p style="text-align: justify; margin: 1.5em 0px; padding: 0px; line-height: 23.4px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در وهله نخست، مجموعه این کتابخانه دیجیتالی حاوی انتشارات، نشریات و فروست‌هایی است که حقایق و گزارش کارشناسی درباره صلح و امنیت بین‌الملل، حقوق بشر، توسعه اقتصادی و اجتماعی، تغییرات اقلیمی، حقوق بین‌الملل، حکومت، سلامت عمومی و آمار را در برمی‌گیرد. این بستر در انتشارات آتی، همچنین دسترسی به منابع دیگری از جمله فروست گزارش‌های کاری و پایگاه‌ داده‌های آماری را ممکن خواهد ساخت.</font></p><p style="margin: 1.5em 0px; padding: 0px; line-height: 23.4px; text-align: right;"></p><p style="text-align: justify; margin: 1.5em 0px; padding: 0px; line-height: 23.4px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">این کتابخانه برای استفاده در کامپیوتر و تلفن‌های همراه بهینه‌سازی شده و امکان مطالعه و به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به ملل متحد را در اختیار تمامی کاربران قرار می‌دهد. برخورداری از کارکردهای اضافی و انتشارات قابل دانلود به عنوان بخشی از خدمات مشترکین در دسترس است.</font></p><p style="margin: 1.5em 0px; padding: 0px; line-height: 23.4px; text-align: right;"></p><p style="text-align: justify; margin: 1.5em 0px; padding: 0px; line-height: 23.4px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کتابخانه دیجیتالی سازمان ملل متحد هنگام راه‌اندازی، 750 عنوان به زبان انگلیسی و 250 عنوان به سایر زبان‌های رسمی ملل متحد: فرانسه، اسپانیایی، روسی، چینی و عربی را دربرداشته است. این گستره نخست، بیشترین تعداد محتوای منتشرشده تحت لوای انتشارات ملل متحد را بین 2013 تا 2015 پوشش می‌دهد. انتظار می‌رود گستره‌ای در حدود سه‌هزار عنوان تا پایان 2016 در دسترس قرار گیرد، که متناظر با بیشترین عناوین منتشرشده بین 2010 تا 2015 است.</font></p><p style="margin: 1.5em 0px; padding: 0px; line-height: 23.4px; text-align: right;"></p><p style="text-align: justify; margin: 1.5em 0px; padding: 0px; line-height: 23.4px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">محتوای این کتابخانه سالانه با تقریباً 500 عنوان جدید انتشاریافته در موضوعات کلیدی منعکس‌کننده آرمان‌های توسعه پایدار مصوب سازمان ملل متحد، به طور منظم روزآمد خواهد شد.</font></p><p style="margin: 1.5em 0px; padding: 0px; line-height: 23.4px; text-align: right;"></p><p style="text-align: justify; margin: 1.5em 0px; padding: 0px; line-height: 23.4px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کتابخانه دیجیتالی سازمان ملل متحد با مشارکت "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" با استفاده بستر کتابخانه آنلاین آن سازمان ایجاد شده است. این بستر فهرستی گسترده از ویژگی‌هایی را در اختیار قرار می‌دهد که انعطاف‌پذیری، سرعت و کارآمدی مانند مسیریابی خوب، محتوای جامع، ابزار استناد، شناسایی نشانگر دیجتالی شیء و محتوای چندزبانه را در اختیار قرار می‌دهد. مشترکان همچنین از طیفی از خدمات پایش، شامل پیشینه‌های مارک و گزارش سازگار استفاده بر مبنای گزارش محاسبه آنلاین میزان استفاده منابع تحت شبکه الکترونیک بهره‌مند می‌شوند.</font></p><p style="text-align: left; margin: 1.5em 0px; padding: 0px; line-height: 23.4px;"><b style="line-height: 23.4px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">منبع خبر:</b><span style="line-height: 23.4px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span><a href="http://isna.ir/fa/news/94121811755" target="_blank" title=""><font size="2">ایسنا</font></a></p> text/html 2016-03-26T10:03:00+01:00 databases-portal.mihanblog.com امیر رمضانی نحوه اعتبارسنجی نشریات علمی در نمایه های معتبر http://databases-portal.mihanblog.com/post/413 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">فایل آموزشی «نحوه اعتبارسنجی نشریات علمی در نمایه های معتبر» را از لینک زیر دانلود کنید:</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8244749776/Journal_Indexing_Validation_Guide.pdf.html" target="_blank" title=""><b><font size="3" color="#ff0000">دانلود فایل</font></b></a></div>